Pozwolenie na broń

Specjaliści:

Oferta:

BADANIA DO POZWOLENIA NA BROŃ

Badania lekarskie przy procedurze uzyskiwania pozwolenia na broń składają się na wywiady psychologiczne oraz psychiatryczne, a także specjalistyczne. Muszą one dokładnie określić stan zdrowotny pacjenta. Badanie kończy się wydaniem orzeczenia stwierdzającego istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do posługiwania się bronią. Szczegółowe przepisy określają termin ważności badań psychologicznych.

POZWOLENIA NA BROŃ NIE WYDAJE SIĘ OSOBOM:

• nie mającym ukończonych 21 lat
• z zaburzeniami psychicznymi
• wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego
• uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych
• nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium RP
• co, do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą użyć broni w celu sprzecznym z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

 

PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jedn. Dz. U. 2019 r., poz. 284 z późn. zm.).
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich i
psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do
rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń
pneumatyczną (Dz.U. 2019 poz. 1562).

Cennik:

Pozwolenie na broń

Pozwolenie na broń

Specjaliści:

Oferta:

BADANIA DO POZWOLENIA NA BROŃ

Badania lekarskie przy procedurze uzyskiwania pozwolenia na broń składają się na wywiady psychologiczne oraz psychiatryczne, a także specjalistyczne. Muszą one dokładnie określić stan zdrowotny pacjenta. Badanie kończy się wydaniem orzeczenia stwierdzającego istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do posługiwania się bronią. Szczegółowe przepisy określają termin ważności badań psychologicznych.

POZWOLENIA NA BROŃ NIE WYDAJE SIĘ OSOBOM:

• nie mającym ukończonych 21 lat
• z zaburzeniami psychicznymi
• wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego
• uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych
• nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium RP
• co, do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą użyć broni w celu sprzecznym z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

 

PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jedn. Dz. U. 2019 r., poz. 284 z późn. zm.).
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich i
psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do
rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń
pneumatyczną (Dz.U. 2019 poz. 1562).

Cennik:

Pozwolenie na broń