Kardiologia

Specjaliści:

Dr n. med. Justyna Małyszek-Tumidajewicz

specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

dr.n.med Katarzyna Birkner

specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

lek.med. Elżbieta Wojtynek

specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Lek. med. Aneta Ociessa

specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Dr n.med. Anna Frycz- Kurek

specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Oferta:

Oferta kardiologiczna Poradni obejmuje konsultacje kardiologiczne specjalistów z wieloletnim doświadczeniem z renomowanych ośrodków medycznych . Poradnia Kardiologiczna oferuje kompleksową diagnostykę i leczenie chorób układu sercowo- naczyniowego ( niewydolność serca, nadcisnienie tętnicze, choroba wieńcowa, zaburzenia rytmu serca i przewodnictwa, omdlenia, hipercholesterolemia).

Badanie diagnostyczne wykonywane w tutejszej Poradni:

 • EKG spoczynkowe
 • Badanie echokardiograficzne ( ECHO SERCA)
 • Holter EKG
 • Holter RR (ciśnieniowy)
 • Testy wysiłkowe
 • Badania laboratoryjne

Wszystkie badania wykonywane są na najnowocześniejszym sprzęcie renomowanych producentów aparatury medycznej.

Dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem renomowanych producentów urządzeń medycznych służących do kompleksowej diagnostyki (EKG, ECHO SERCA, HOLTER EKG i RR, TESTY WYSIŁKOWE). Nasi specjaliści to kardiolodzy o dużym doświadczeniu klinicznym — gwarantujący najwyższy poziom świadczonych usług. Kompetentni i doświadczeni lekarze oraz wysokiej jakości aparatura diagnostyczna gwarantują profesjonalną i skuteczną pomoc.

Zapraszamy pacjentów oczekujących kompleksowej diagnostyki i terapii po uzgodnieniu dogodnego dla nich terminu. Zapraszamy również zdrowych, którzy z uwagi na obciążający wywiad rodzinny, bądź charakter pracy chcą profilaktycznie sprawdzić swoje serce.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie, za pomocą formularza na stronie internetowej lub osobiście w rejestracji.

Elektrokardiogram to nieinwazyjne badanie pozwalające wstępnie określić choroby mieśnia sercowego na podstawie aktywności elektrycznej serca.

EKG nie jest jednak niezawodnym kryterium rozpoznania schorzenia : istnieje prawdopodobieńswto prawidłowego elektrokardiogramu przy chorobach kardiologicznych oraz nieprawidłowy zapis czynności elektrycznej przy prawidłowym stanie klinicznym.

W badaniu EKG oceniamy:

 • podstawowa częstość pracy serca oraz rodzaj rytmu wiodącego
 • ewentualne pogrubienie ściany mięśnia sercowego wynikające z długotrwałego nadcinienia tętniczego bądź będące
 • wynikiem kardiomiopatii przyrostowej
 • niedokrwienie mięśnia sercowego w przebiegu choroby wieńcowej
 • zaburzenia rytmu sercu.

Kiedy wykonać badanie EKG:

Jeśli wystąpią u Ciebie kołatania serca , zawroty głowy, mroczki przed oczami bądź starcisz przytomność
Jeśli wystąpi ból w klatce piersiowej , duszności , ograniczenie tolerancji wysiłku , bądź obrzęki kończyn dolnych
ECHO serca

Podstawowe nieinwazyjne badanie układu sercowo-naczyniowego umożliwiające wiarygodną i wszechstronną ocenę budowy i czynności serca.

Echokardiografia przezklatkowa wykorzystując fale ultrasonograficzne z dostępu międzyżebrowego pozwala uwidocznić wielkość jam serca, ich wzajemny stosunek, patologiczne struktury w ich obrębie a także grubość ścian, ubytki przegród oraz płyn w worku osierdziowym. Dzięki badaniu echokardiograficznemu możemy ocenić anatomię zastawek serca (stopień i rodzaj ich niedomykalności oraz zwężenia ) a także oszacować globalną funkcję skurczową i rozkurczową lewej i prawej komory. Badanie to również pozwala nam ocenić stopień regionalnych zaburzeń kurczliwości.

Echokardiografia to podstawowe badanie u chorych z wadami serca pozwalające na ustalenie sposobu dalszego postępowania terapeutycznego jakim jest leczenie farmakologiczne bądź zabieg kardiochirurgiczny.

Wskazania do wykonania badania:

 • Diagnostyka bólu w klatce piersiowej
 • Choroba wieńcowa ( ograniczenie tolerancji wysiłku, dyskomfort w klatce piersiowej)
 • Niewydolność serca ( duszność, obrzęki kończyn dolnych)
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Wrodzone i nabyte wady serca
 • Podejrzenie zapalenia mięśnia sercowego
 • Choroby osierdzia
 • Choroby naczyń
 • Choroba zakrzepowo-zatorowa
 • Badanie bezwzględnie powinno być wykonywane u chorych w trakcie leczenia onkologicznego
 • Kwalfikacja chorych do leczenia operacyjnego
 • Badanie wysiłkowe EKG (próba wysiłkowa)

Badanie wykonywane jest w celu zdiagnozowania zmian ukrwienia mięśnia sercowego podczas wysiłku fizycznego

Badanie określa wydolność fizyczną, jest niezwykle pomocne w monitorowaniu przebiegu choroby wieńcowej.
Badanie pomaga ocenić zaburzenia rytmu serca wygenerowane przez wysiłek fizyczny. Ocenia reakcję ciśnienia tętniczego (diagnostyka i monitorowanie leczenia nadciśnienia tętniczego). Badanie to można wykonać na bieżni ruchomej lub cykloergometrze rowerowym dla chorych u których nie można wykonać badania na bieżni. Celem badania jest osiągnięcie przynajmniej limitu tętna maksymalnego dla danego pacjenta, wyliczanego na podstawie wzoru: 220 – wiek badanego. Badanie polega na co 3 minutowym zwiększaniu obciążenia poprzez zwiększenie prędkości i nachylenia bieżni. Zmiany niedokrwienne mogą występować zarówno w czasie, jak i po wysiłku (w tzw. fazie odpoczynku)

Test wysiłkowy EKG to jedno z pierwszych i podstawowych badań w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca

Kiedy wykonujemy badanie wysiłkowe:

 • Diagnostyka choroby niedokrwiennej serca (dolegliwości bólowe w klatce piersiowej głównie w trakcie wysiłku, ograniczenie tolerancji wysiłku)
 • Ocena rokowania po przebytym zawale mięśnia sercowego
 • Nawrót dolegliwości bólowych w klatce piersiowej po przebytym zawale mięśnia sercowego

Holter EKG – (24-godzinne monitorowanie EKG)

Holter EKG to 24 godzinna, 3-dniowa bądź 7 –dniowa rejestracja pracy serca umożliwiająca ocenę rytmu serca i jego zaburzeń (odczuwane przez chorego kołatanie serca, przerwy w biciu serca, omdlenie). Badanie to polega na ciągłej, 24-godzinnej rejestracji zapisu EKG i następnej jego analizie.

Wskazania do wykonania badania:

 • Kołatania serca
 • Omdlenie – całkowita utrata przytomności, bądź zawroty głowy z towarzyszącymi mroczkami
 • Tzw. przerwy w biciu serca
 • Ocena rokowania chorego po zawale mięsnia sercowego
 • Kontrola skuteczności leczenia antyarytmicznego
 • Ocena wskazań do wszczepenia stymulatora serca bądź kardiowertera- defibrylatora
 • Ocena wskazań do zabiegu ablacji (zniszczenia tkanki odpowiedzialnej za zaburzenia rytmu serca)
 • Holter ciśnieniowy

Nieinwazyjne badanie polegające na ambulatoryjnym 24-godzinnym monitorowaniu ciśnienia tętniczego krwi. Pomiary wykonuje się co 15 minut w czasie normalnej aktywności fizycznej w codziennych warunkach (w ciągu dnia) oraz co 30 minut w nocy. Badanie to pozwala na dokładny dobór leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi.

Cennik:

Kardiologia

Kardiologia

Specjaliści:

Dr n. med. Justyna Małyszek-Tumidajewicz

specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

dr.n.med Katarzyna Birkner

specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

lek.med. Elżbieta Wojtynek

specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Lek. med. Aneta Ociessa

specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Dr n.med. Anna Frycz- Kurek

specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Oferta:

Oferta kardiologiczna Poradni obejmuje konsultacje kardiologiczne specjalistów z wieloletnim doświadczeniem z renomowanych ośrodków medycznych . Poradnia Kardiologiczna oferuje kompleksową diagnostykę i leczenie chorób układu sercowo- naczyniowego ( niewydolność serca, nadcisnienie tętnicze, choroba wieńcowa, zaburzenia rytmu serca i przewodnictwa, omdlenia, hipercholesterolemia).

Badanie diagnostyczne wykonywane w tutejszej Poradni:

 • EKG spoczynkowe
 • Badanie echokardiograficzne ( ECHO SERCA)
 • Holter EKG
 • Holter RR (ciśnieniowy)
 • Testy wysiłkowe
 • Badania laboratoryjne

Wszystkie badania wykonywane są na najnowocześniejszym sprzęcie renomowanych producentów aparatury medycznej.

Dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem renomowanych producentów urządzeń medycznych służących do kompleksowej diagnostyki (EKG, ECHO SERCA, HOLTER EKG i RR, TESTY WYSIŁKOWE). Nasi specjaliści to kardiolodzy o dużym doświadczeniu klinicznym — gwarantujący najwyższy poziom świadczonych usług. Kompetentni i doświadczeni lekarze oraz wysokiej jakości aparatura diagnostyczna gwarantują profesjonalną i skuteczną pomoc.

Zapraszamy pacjentów oczekujących kompleksowej diagnostyki i terapii po uzgodnieniu dogodnego dla nich terminu. Zapraszamy również zdrowych, którzy z uwagi na obciążający wywiad rodzinny, bądź charakter pracy chcą profilaktycznie sprawdzić swoje serce.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie, za pomocą formularza na stronie internetowej lub osobiście w rejestracji.

Elektrokardiogram to nieinwazyjne badanie pozwalające wstępnie określić choroby mieśnia sercowego na podstawie aktywności elektrycznej serca.

EKG nie jest jednak niezawodnym kryterium rozpoznania schorzenia : istnieje prawdopodobieńswto prawidłowego elektrokardiogramu przy chorobach kardiologicznych oraz nieprawidłowy zapis czynności elektrycznej przy prawidłowym stanie klinicznym.

W badaniu EKG oceniamy:

 • podstawowa częstość pracy serca oraz rodzaj rytmu wiodącego
 • ewentualne pogrubienie ściany mięśnia sercowego wynikające z długotrwałego nadcinienia tętniczego bądź będące
 • wynikiem kardiomiopatii przyrostowej
 • niedokrwienie mięśnia sercowego w przebiegu choroby wieńcowej
 • zaburzenia rytmu sercu.

Kiedy wykonać badanie EKG:

Jeśli wystąpią u Ciebie kołatania serca , zawroty głowy, mroczki przed oczami bądź starcisz przytomność
Jeśli wystąpi ból w klatce piersiowej , duszności , ograniczenie tolerancji wysiłku , bądź obrzęki kończyn dolnych
ECHO serca

Podstawowe nieinwazyjne badanie układu sercowo-naczyniowego umożliwiające wiarygodną i wszechstronną ocenę budowy i czynności serca.

Echokardiografia przezklatkowa wykorzystując fale ultrasonograficzne z dostępu międzyżebrowego pozwala uwidocznić wielkość jam serca, ich wzajemny stosunek, patologiczne struktury w ich obrębie a także grubość ścian, ubytki przegród oraz płyn w worku osierdziowym. Dzięki badaniu echokardiograficznemu możemy ocenić anatomię zastawek serca (stopień i rodzaj ich niedomykalności oraz zwężenia ) a także oszacować globalną funkcję skurczową i rozkurczową lewej i prawej komory. Badanie to również pozwala nam ocenić stopień regionalnych zaburzeń kurczliwości.

Echokardiografia to podstawowe badanie u chorych z wadami serca pozwalające na ustalenie sposobu dalszego postępowania terapeutycznego jakim jest leczenie farmakologiczne bądź zabieg kardiochirurgiczny.

Wskazania do wykonania badania:

 • Diagnostyka bólu w klatce piersiowej
 • Choroba wieńcowa ( ograniczenie tolerancji wysiłku, dyskomfort w klatce piersiowej)
 • Niewydolność serca ( duszność, obrzęki kończyn dolnych)
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Wrodzone i nabyte wady serca
 • Podejrzenie zapalenia mięśnia sercowego
 • Choroby osierdzia
 • Choroby naczyń
 • Choroba zakrzepowo-zatorowa
 • Badanie bezwzględnie powinno być wykonywane u chorych w trakcie leczenia onkologicznego
 • Kwalfikacja chorych do leczenia operacyjnego
 • Badanie wysiłkowe EKG (próba wysiłkowa)

Badanie wykonywane jest w celu zdiagnozowania zmian ukrwienia mięśnia sercowego podczas wysiłku fizycznego

Badanie określa wydolność fizyczną, jest niezwykle pomocne w monitorowaniu przebiegu choroby wieńcowej.
Badanie pomaga ocenić zaburzenia rytmu serca wygenerowane przez wysiłek fizyczny. Ocenia reakcję ciśnienia tętniczego (diagnostyka i monitorowanie leczenia nadciśnienia tętniczego). Badanie to można wykonać na bieżni ruchomej lub cykloergometrze rowerowym dla chorych u których nie można wykonać badania na bieżni. Celem badania jest osiągnięcie przynajmniej limitu tętna maksymalnego dla danego pacjenta, wyliczanego na podstawie wzoru: 220 – wiek badanego. Badanie polega na co 3 minutowym zwiększaniu obciążenia poprzez zwiększenie prędkości i nachylenia bieżni. Zmiany niedokrwienne mogą występować zarówno w czasie, jak i po wysiłku (w tzw. fazie odpoczynku)

Test wysiłkowy EKG to jedno z pierwszych i podstawowych badań w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca

Kiedy wykonujemy badanie wysiłkowe:

 • Diagnostyka choroby niedokrwiennej serca (dolegliwości bólowe w klatce piersiowej głównie w trakcie wysiłku, ograniczenie tolerancji wysiłku)
 • Ocena rokowania po przebytym zawale mięśnia sercowego
 • Nawrót dolegliwości bólowych w klatce piersiowej po przebytym zawale mięśnia sercowego

Holter EKG – (24-godzinne monitorowanie EKG)

Holter EKG to 24 godzinna, 3-dniowa bądź 7 –dniowa rejestracja pracy serca umożliwiająca ocenę rytmu serca i jego zaburzeń (odczuwane przez chorego kołatanie serca, przerwy w biciu serca, omdlenie). Badanie to polega na ciągłej, 24-godzinnej rejestracji zapisu EKG i następnej jego analizie.

Wskazania do wykonania badania:

 • Kołatania serca
 • Omdlenie – całkowita utrata przytomności, bądź zawroty głowy z towarzyszącymi mroczkami
 • Tzw. przerwy w biciu serca
 • Ocena rokowania chorego po zawale mięsnia sercowego
 • Kontrola skuteczności leczenia antyarytmicznego
 • Ocena wskazań do wszczepenia stymulatora serca bądź kardiowertera- defibrylatora
 • Ocena wskazań do zabiegu ablacji (zniszczenia tkanki odpowiedzialnej za zaburzenia rytmu serca)
 • Holter ciśnieniowy

Nieinwazyjne badanie polegające na ambulatoryjnym 24-godzinnym monitorowaniu ciśnienia tętniczego krwi. Pomiary wykonuje się co 15 minut w czasie normalnej aktywności fizycznej w codziennych warunkach (w ciągu dnia) oraz co 30 minut w nocy. Badanie to pozwala na dokładny dobór leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi.

Cennik:

Kardiologia