Kardiologia

Specjaliści:

Dr n. med. Justyna Małyszek-Tumidajewicz

specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

dr.n.med Katarzyna Birkner

specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Dr n.med. Anna Frycz- Kurek

specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Oferta:

Oferta kardiologiczna Poradni obejmuje konsultacje kardiologiczne specjalistów z wieloletnim doświadczeniem z renomowanych ośrodków medycznych . Poradnia Kardiologiczna oferuje kompleksową diagnostykę i leczenie chorób układu sercowo- naczyniowego ( niewydolność serca, nadcisnienie tętnicze, choroba wieńcowa, zaburzenia rytmu serca i przewodnictwa, omdlenia, hipercholesterolemia).

Badanie diagnostyczne wykonywane w tutejszej Poradni:

 • EKG spoczynkowe
 • Badanie echokardiograficzne ( ECHO SERCA)
 • Holter EKG
 • Holter RR (ciśnieniowy)
 • Testy wysiłkowe
 • Badania laboratoryjne

Wszystkie badania wykonywane są na najnowocześniejszym sprzęcie renomowanych producentów aparatury medycznej.

Dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem renomowanych producentów urządzeń medycznych służących do kompleksowej diagnostyki (EKG, ECHO SERCA, HOLTER EKG i RR, TESTY WYSIŁKOWE). Nasi specjaliści to kardiolodzy o dużym doświadczeniu klinicznym — gwarantujący najwyższy poziom świadczonych usług. Kompetentni i doświadczeni lekarze oraz wysokiej jakości aparatura diagnostyczna gwarantują profesjonalną i skuteczną pomoc.

Zapraszamy pacjentów oczekujących kompleksowej diagnostyki i terapii po uzgodnieniu dogodnego dla nich terminu. Zapraszamy również zdrowych, którzy z uwagi na obciążający wywiad rodzinny, bądź charakter pracy chcą profilaktycznie sprawdzić swoje serce.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie, za pomocą formularza na stronie internetowej lub osobiście w rejestracji.

Elektrokardiogram to nieinwazyjne badanie pozwalające wstępnie określić choroby mieśnia sercowego na podstawie aktywności elektrycznej serca.

EKG nie jest jednak niezawodnym kryterium rozpoznania schorzenia : istnieje prawdopodobieńswto prawidłowego elektrokardiogramu przy chorobach kardiologicznych oraz nieprawidłowy zapis czynności elektrycznej przy prawidłowym stanie klinicznym.

W badaniu EKG oceniamy:

 • podstawowa częstość pracy serca oraz rodzaj rytmu wiodącego
 • ewentualne pogrubienie ściany mięśnia sercowego wynikające z długotrwałego nadcinienia tętniczego bądź będące
 • wynikiem kardiomiopatii przyrostowej
 • niedokrwienie mięśnia sercowego w przebiegu choroby wieńcowej
 • zaburzenia rytmu sercu.

Kiedy wykonać badanie EKG:

Jeśli wystąpią u Ciebie kołatania serca , zawroty głowy, mroczki przed oczami bądź starcisz przytomność
Jeśli wystąpi ból w klatce piersiowej , duszności , ograniczenie tolerancji wysiłku , bądź obrzęki kończyn dolnych
ECHO serca

Podstawowe nieinwazyjne badanie układu sercowo-naczyniowego umożliwiające wiarygodną i wszechstronną ocenę budowy i czynności serca.

Echokardiografia przezklatkowa wykorzystując fale ultrasonograficzne z dostępu międzyżebrowego pozwala uwidocznić wielkość jam serca, ich wzajemny stosunek, patologiczne struktury w ich obrębie a także grubość ścian, ubytki przegród oraz płyn w worku osierdziowym. Dzięki badaniu echokardiograficznemu możemy ocenić anatomię zastawek serca (stopień i rodzaj ich niedomykalności oraz zwężenia ) a także oszacować globalną funkcję skurczową i rozkurczową lewej i prawej komory. Badanie to również pozwala nam ocenić stopień regionalnych zaburzeń kurczliwości.

Echokardiografia to podstawowe badanie u chorych z wadami serca pozwalające na ustalenie sposobu dalszego postępowania terapeutycznego jakim jest leczenie farmakologiczne bądź zabieg kardiochirurgiczny.

Wskazania do wykonania badania:

 • Diagnostyka bólu w klatce piersiowej
 • Choroba wieńcowa ( ograniczenie tolerancji wysiłku, dyskomfort w klatce piersiowej)
 • Niewydolność serca ( duszność, obrzęki kończyn dolnych)
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Wrodzone i nabyte wady serca
 • Podejrzenie zapalenia mięśnia sercowego
 • Choroby osierdzia
 • Choroby naczyń
 • Choroba zakrzepowo-zatorowa
 • Badanie bezwzględnie powinno być wykonywane u chorych w trakcie leczenia onkologicznego
 • Kwalfikacja chorych do leczenia operacyjnego
 • Badanie wysiłkowe EKG (próba wysiłkowa)

Badanie wykonywane jest w celu zdiagnozowania zmian ukrwienia mięśnia sercowego podczas wysiłku fizycznego

Badanie określa wydolność fizyczną, jest niezwykle pomocne w monitorowaniu przebiegu choroby wieńcowej.
Badanie pomaga ocenić zaburzenia rytmu serca wygenerowane przez wysiłek fizyczny. Ocenia reakcję ciśnienia tętniczego (diagnostyka i monitorowanie leczenia nadciśnienia tętniczego). Badanie to można wykonać na bieżni ruchomej lub cykloergometrze rowerowym dla chorych u których nie można wykonać badania na bieżni. Celem badania jest osiągnięcie przynajmniej limitu tętna maksymalnego dla danego pacjenta, wyliczanego na podstawie wzoru: 220 – wiek badanego. Badanie polega na co 3 minutowym zwiększaniu obciążenia poprzez zwiększenie prędkości i nachylenia bieżni. Zmiany niedokrwienne mogą występować zarówno w czasie, jak i po wysiłku (w tzw. fazie odpoczynku)

Test wysiłkowy EKG to jedno z pierwszych i podstawowych badań w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca

Kiedy wykonujemy badanie wysiłkowe:

 • Diagnostyka choroby niedokrwiennej serca (dolegliwości bólowe w klatce piersiowej głównie w trakcie wysiłku, ograniczenie tolerancji wysiłku)
 • Ocena rokowania po przebytym zawale mięśnia sercowego
 • Nawrót dolegliwości bólowych w klatce piersiowej po przebytym zawale mięśnia sercowego

Holter EKG – (24-godzinne monitorowanie EKG)

Holter EKG to 24 godzinna, 3-dniowa bądź 7 –dniowa rejestracja pracy serca umożliwiająca ocenę rytmu serca i jego zaburzeń (odczuwane przez chorego kołatanie serca, przerwy w biciu serca, omdlenie). Badanie to polega na ciągłej, 24-godzinnej rejestracji zapisu EKG i następnej jego analizie.

Wskazania do wykonania badania:

 • Kołatania serca
 • Omdlenie – całkowita utrata przytomności, bądź zawroty głowy z towarzyszącymi mroczkami
 • Tzw. przerwy w biciu serca
 • Ocena rokowania chorego po zawale mięsnia sercowego
 • Kontrola skuteczności leczenia antyarytmicznego
 • Ocena wskazań do wszczepenia stymulatora serca bądź kardiowertera- defibrylatora
 • Ocena wskazań do zabiegu ablacji (zniszczenia tkanki odpowiedzialnej za zaburzenia rytmu serca)
 • Holter ciśnieniowy

Nieinwazyjne badanie polegające na ambulatoryjnym 24-godzinnym monitorowaniu ciśnienia tętniczego krwi. Pomiary wykonuje się co 15 minut w czasie normalnej aktywności fizycznej w codziennych warunkach (w ciągu dnia) oraz co 30 minut w nocy. Badanie to pozwala na dokładny dobór leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi.

Cennik:

Kardiologia

Kardiologia

Specjaliści:

Dr n. med. Justyna Małyszek-Tumidajewicz

specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

dr.n.med Katarzyna Birkner

specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Dr n.med. Anna Frycz- Kurek

specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Oferta:

Oferta kardiologiczna Poradni obejmuje konsultacje kardiologiczne specjalistów z wieloletnim doświadczeniem z renomowanych ośrodków medycznych . Poradnia Kardiologiczna oferuje kompleksową diagnostykę i leczenie chorób układu sercowo- naczyniowego ( niewydolność serca, nadcisnienie tętnicze, choroba wieńcowa, zaburzenia rytmu serca i przewodnictwa, omdlenia, hipercholesterolemia).

Badanie diagnostyczne wykonywane w tutejszej Poradni:

 • EKG spoczynkowe
 • Badanie echokardiograficzne ( ECHO SERCA)
 • Holter EKG
 • Holter RR (ciśnieniowy)
 • Testy wysiłkowe
 • Badania laboratoryjne

Wszystkie badania wykonywane są na najnowocześniejszym sprzęcie renomowanych producentów aparatury medycznej.

Dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem renomowanych producentów urządzeń medycznych służących do kompleksowej diagnostyki (EKG, ECHO SERCA, HOLTER EKG i RR, TESTY WYSIŁKOWE). Nasi specjaliści to kardiolodzy o dużym doświadczeniu klinicznym — gwarantujący najwyższy poziom świadczonych usług. Kompetentni i doświadczeni lekarze oraz wysokiej jakości aparatura diagnostyczna gwarantują profesjonalną i skuteczną pomoc.

Zapraszamy pacjentów oczekujących kompleksowej diagnostyki i terapii po uzgodnieniu dogodnego dla nich terminu. Zapraszamy również zdrowych, którzy z uwagi na obciążający wywiad rodzinny, bądź charakter pracy chcą profilaktycznie sprawdzić swoje serce.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie, za pomocą formularza na stronie internetowej lub osobiście w rejestracji.

Elektrokardiogram to nieinwazyjne badanie pozwalające wstępnie określić choroby mieśnia sercowego na podstawie aktywności elektrycznej serca.

EKG nie jest jednak niezawodnym kryterium rozpoznania schorzenia : istnieje prawdopodobieńswto prawidłowego elektrokardiogramu przy chorobach kardiologicznych oraz nieprawidłowy zapis czynności elektrycznej przy prawidłowym stanie klinicznym.

W badaniu EKG oceniamy:

 • podstawowa częstość pracy serca oraz rodzaj rytmu wiodącego
 • ewentualne pogrubienie ściany mięśnia sercowego wynikające z długotrwałego nadcinienia tętniczego bądź będące
 • wynikiem kardiomiopatii przyrostowej
 • niedokrwienie mięśnia sercowego w przebiegu choroby wieńcowej
 • zaburzenia rytmu sercu.

Kiedy wykonać badanie EKG:

Jeśli wystąpią u Ciebie kołatania serca , zawroty głowy, mroczki przed oczami bądź starcisz przytomność
Jeśli wystąpi ból w klatce piersiowej , duszności , ograniczenie tolerancji wysiłku , bądź obrzęki kończyn dolnych
ECHO serca

Podstawowe nieinwazyjne badanie układu sercowo-naczyniowego umożliwiające wiarygodną i wszechstronną ocenę budowy i czynności serca.

Echokardiografia przezklatkowa wykorzystując fale ultrasonograficzne z dostępu międzyżebrowego pozwala uwidocznić wielkość jam serca, ich wzajemny stosunek, patologiczne struktury w ich obrębie a także grubość ścian, ubytki przegród oraz płyn w worku osierdziowym. Dzięki badaniu echokardiograficznemu możemy ocenić anatomię zastawek serca (stopień i rodzaj ich niedomykalności oraz zwężenia ) a także oszacować globalną funkcję skurczową i rozkurczową lewej i prawej komory. Badanie to również pozwala nam ocenić stopień regionalnych zaburzeń kurczliwości.

Echokardiografia to podstawowe badanie u chorych z wadami serca pozwalające na ustalenie sposobu dalszego postępowania terapeutycznego jakim jest leczenie farmakologiczne bądź zabieg kardiochirurgiczny.

Wskazania do wykonania badania:

 • Diagnostyka bólu w klatce piersiowej
 • Choroba wieńcowa ( ograniczenie tolerancji wysiłku, dyskomfort w klatce piersiowej)
 • Niewydolność serca ( duszność, obrzęki kończyn dolnych)
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Wrodzone i nabyte wady serca
 • Podejrzenie zapalenia mięśnia sercowego
 • Choroby osierdzia
 • Choroby naczyń
 • Choroba zakrzepowo-zatorowa
 • Badanie bezwzględnie powinno być wykonywane u chorych w trakcie leczenia onkologicznego
 • Kwalfikacja chorych do leczenia operacyjnego
 • Badanie wysiłkowe EKG (próba wysiłkowa)

Badanie wykonywane jest w celu zdiagnozowania zmian ukrwienia mięśnia sercowego podczas wysiłku fizycznego

Badanie określa wydolność fizyczną, jest niezwykle pomocne w monitorowaniu przebiegu choroby wieńcowej.
Badanie pomaga ocenić zaburzenia rytmu serca wygenerowane przez wysiłek fizyczny. Ocenia reakcję ciśnienia tętniczego (diagnostyka i monitorowanie leczenia nadciśnienia tętniczego). Badanie to można wykonać na bieżni ruchomej lub cykloergometrze rowerowym dla chorych u których nie można wykonać badania na bieżni. Celem badania jest osiągnięcie przynajmniej limitu tętna maksymalnego dla danego pacjenta, wyliczanego na podstawie wzoru: 220 – wiek badanego. Badanie polega na co 3 minutowym zwiększaniu obciążenia poprzez zwiększenie prędkości i nachylenia bieżni. Zmiany niedokrwienne mogą występować zarówno w czasie, jak i po wysiłku (w tzw. fazie odpoczynku)

Test wysiłkowy EKG to jedno z pierwszych i podstawowych badań w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca

Kiedy wykonujemy badanie wysiłkowe:

 • Diagnostyka choroby niedokrwiennej serca (dolegliwości bólowe w klatce piersiowej głównie w trakcie wysiłku, ograniczenie tolerancji wysiłku)
 • Ocena rokowania po przebytym zawale mięśnia sercowego
 • Nawrót dolegliwości bólowych w klatce piersiowej po przebytym zawale mięśnia sercowego

Holter EKG – (24-godzinne monitorowanie EKG)

Holter EKG to 24 godzinna, 3-dniowa bądź 7 –dniowa rejestracja pracy serca umożliwiająca ocenę rytmu serca i jego zaburzeń (odczuwane przez chorego kołatanie serca, przerwy w biciu serca, omdlenie). Badanie to polega na ciągłej, 24-godzinnej rejestracji zapisu EKG i następnej jego analizie.

Wskazania do wykonania badania:

 • Kołatania serca
 • Omdlenie – całkowita utrata przytomności, bądź zawroty głowy z towarzyszącymi mroczkami
 • Tzw. przerwy w biciu serca
 • Ocena rokowania chorego po zawale mięsnia sercowego
 • Kontrola skuteczności leczenia antyarytmicznego
 • Ocena wskazań do wszczepenia stymulatora serca bądź kardiowertera- defibrylatora
 • Ocena wskazań do zabiegu ablacji (zniszczenia tkanki odpowiedzialnej za zaburzenia rytmu serca)
 • Holter ciśnieniowy

Nieinwazyjne badanie polegające na ambulatoryjnym 24-godzinnym monitorowaniu ciśnienia tętniczego krwi. Pomiary wykonuje się co 15 minut w czasie normalnej aktywności fizycznej w codziennych warunkach (w ciągu dnia) oraz co 30 minut w nocy. Badanie to pozwala na dokładny dobór leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi.

Cennik:

Kardiologia